Вече работи и мобилната версия на TVTV.bg, която е достъпна от всеки мобилен телефон с достъп до интернет.
Изберете адреса на сайта tvtv.bg в браузера на мобилния си телефон и той автоматично ще Ви насочи към оптимизираната версия. Можете да използвате и m.tvtv.bg като адрес за сигурен достъп до приложението.
Ако имате проблеми, уверете се, че имате достъп до интернет, проверете дали настройките на мобилния ви телефон за достъп до мрежата са конфигурирани правилно.
В мобилната версия на сайта tvtv.bg можете да намерите:
Програма
Подробна програма на български и чуждестранни телевизии.
Описания на предавания и филми
Кратка информация за предавания, сериали, филми и др.
Анонси и новини
Всичко най-ново от света на телевизията вече е достъпно през мобилния Ви телефон и можете да се информирате по всяко време и навсякъде относно интересните събития от малкия екран.

 
Всички права запазени © 2009 Created by website.bg