Условия за ползване  
  Общи условия на ползване на уебсайта:
TVTV.BG е собственост на ТВТВ.БГ ООД и всяко лице, което получи достъп до него, приема условията за ползването му без ограничения и безусловно.

Авторско право:
Цялото съдържание на TVTV.BG е предмет на авторско право с всички запазени права, които са собственост на ТВТВ.БГ ООД. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, само при условие че нe се премахват бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Не се разрешава възпроизвеждането (цялостно или на части), промяната, предаването (по електронен или друг начин), свързването или използването за каквито и да е публични или търговски цели интернет портала TVTV.BG без предварително писмено разрешение на компанията.

Дискретност на личната информация:
Каквато и да е лична информация (примерно вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която изпращате на Сайта чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от ТВТВ.БГ ООД в съответствие с приетата политика за защита на личната информация. Всяка друго съобщение или материал, който изпратите на TVTV.BG, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Информацонни бюлетини
При регестрацията си като потребител в сайта TVTV.BG, потребителят се съгласява да получава информацонни бюлетини подготвяни от редакторите на сайта. По всяко време той има право и възможност да се отпише от тях.


Отговорност за информацията в сайта:
TVTV.BG се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не заявява, че те са такива. Компанията запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на сайта. Ние не носим отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до и ползването на уебсайта.

Свързани уебсайтове:
ТВТВ.БГ ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

По преценка на редакторите на сайта обидни или неуместни коментари и мнения на посетители могат да бъдат изтривани и достъпът до конкретна секция на сайта може временно да бъде ограничен.
 
 
  
Какво ти се гледа?

 

реклама
реклама

 
Всички права запазени © 2009 Created by website.bg